Lion

Gemeente Leeuwarden pakt invasieve exoten aan

Publicatiedatum: 
12 jun 2019
In de gemeente Leeuwarden komen diverse exoten voor. Dit zijn planten en/of dieren die van nature niet in Nederland voorkomen, maar hier naartoe zijn gehaald. Sommige exoten vormen een bedreiging voor andere inheemse planten. Maar soms ook voor mens en/of dier. Die noemen we invasieve exoten. De gemeente probeert de invasieve exoten te beheersen en/of te bestrijden op openbaar terrein.

Welke soorten komen voor?

De meest voorkomende soorten op dit moment zijn de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Maar ook de eikenprocessierups, Springbalsemien en de Grote Waternavel komen voor.

Waarom vormen ze een probleem?

Het belangrijkste probleem van alle invasieve exoten is dat ze inheemse planten verdringen. De Japanse Duizendknoop heeft bovendien zeer hardnekkige wortels. Ze zijn zo sterk dat ze door het asfalt, riolering, stenen en door funderingen heen kunnen breken. Het sap van de Reuzenberenklauw kan blaren geven op de huid of leiden tot ernstige brandwonden in combinatie met zonlicht. De eikenprocessierups is vorig jaar voor het eerst gesignaleerd in de gemeente Leeuwarden. Deze rupsen kunnen voor klachten zorgen zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en luchtwegen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is op dit moment bezig met een inventarisatie van deze invasieve exoten. Door het in kaart brengen weten we hoe groot het probleem is en waar welke exoot zich bevindt. Daar passen we dat de juiste maatregelen, zoals bestrijding, op aan.

Treft u een invasie exoot op gemeentegrond aan? Meld het.

Wanneer u een invasieve exoot aantreft op gemeentegrond, kunt u dit melden. Mogelijk hebben wij deze al op onze inventarisatielijst staan, maar iedere melding is welkom. Stuur een mail naar exoten@leeuwarden.nl. De gemeente beoordeelt de situatie en past passende maatregelen toe.
Voor het melden van de Grote Waternavel kunt u contact opnemen met Wetterskip Fryslân via deze link.

Invasieve exoot op eigen terrein?

Treft u een invasieve exoot op eigen grond aan? Dan hoeft u geen melding te maken. De gemeente bestrijdt geen invasieve exoten op particulier terrein. Op de site van de NVWA vindt u meer informatie over de bestrijding van invasieve exoten. Klik hier voor landplanten.
Klik hier voor water- en oeverplanten. 

Japanse Duizendknoop in grijze container

De meest voorkomende invasieve exoot op particulier terrein is de Japanse Duizendknoop. Wanneer u deze aantreft en wilt verwijderen uit uw tuin, gooi deze dan niet in de groene container, maar in de grijze container. Dat geldt zowel voor de plant als de wortels. In het groenafval groeit de plant namelijk gewoon door en wordt zo ook weer verder verspreid.

Meer weten?

Wilt u weten over invasieve exoten? Kijk dan op de site van de NVWA via bovenstaande linkjes. Of bel met 14 058.

pdf Folder invasieve exoten (PDF, 327.28 KB)