Lion het stadhuis in de lente

Dienstverlening alleen op afspraak

Publicatiedatum: 
18 mrt 2020

Als u niet beslist langs hoeft te komen op het Gemeentehuis, stel uw bezoek dan uit.

Via www.leeuwarden.nl kunt u digitaal veel zelf regelen. Lukt dit niet, of heeft andere vragen? Neem dan contact op met ons callcenter via telefoonnummer 14 058.

Extra maatregelen voor bezoekers Gemeentehuis

Wij nemen extra maatregelen voor bezoekers van het Gemeentehuis. Wij houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Daarbij wordt gevraagd om handen te wassen of desinfectie gel te gebruiken.

Diensten van Burgerzaken en Burgerlijke Stand alleen op afspraak

De afdeling Burgerzaken en Burgerlijke Stand werken alleen nog op afspraak. Denk hierbij aan het aanvragen van een paspoort, het verlengen van uw rijbewijs, het aanvragen van een Uittreksel of het aangeven van een overlijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14 058. Er wordt met u besproken of een afspraak urgent is of dat het mogelijk nog kan wachten.

Donderdagavonden tot nader order gesloten

Tot nader order is het Gemeentehuis op donderdagavonden gesloten. Wij zijn dan open tot 17.00 uur.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Postpone your visit to the Town Hall


If you do not need to visit the Town Hall, postpone your visit. You can arrange a lot yourself digitally via www.leeuwarden.nl. Is this not possible, or has other questions? Please contact our call center on telephone number 14 058.

Extra measures for visitors to the Town Hall

We take extra measures for visitors to the Town Hall. We keep at least 1.5 meters from each other. You are asked to wash hands or use disinfection gel.

Civil and Registry Offices by appointment only

The Civil Affairs Department only works by appointment. This includes applying for a passport, renewing your driving license, applying for an Extract or reporting a death. To make an appointment, please call telephone number 14 058. It will be discussed with you whether an appointment is urgent or whether it may still be waiting.

Closed on Thursday evenings until further notice

Until further notice, the Town Hall is closed on Thursday evenings. We are then open until 5 pm.

We count on your understanding and cooperation.