Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

De gemeenteraad vergadert op 1 april

Publicatiedatum: 
26 mrt 2020

Op 1 april aanstaande komt de gemeenteraad van Leeuwarden in een besluitvormende vergadering bijeen. Onderwerp van besluitvorming is de benoeming van de heer Bert Wassink als wethouder van de gemeente Leeuwarden. De gemeente hecht belang aan het benoemen van Wassink omdat het, zeker in de huidige tijd, belangrijk is dat een gemeente een voltallig en volwaardig college heeft.

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat beperkte raadsvergaderingen toegestaan zijn. In deze lijn is besloten dat de vergadering gehouden wordt in aanwezigheid van zo weinig mogelijk mensen. Op 1 april is in principe dan ook alleen het quorum van de raad fysiek present in het Stadhuis. Daarnaast ook de voorzitter van de raad, de griffier en ondersteuning. Alles tot een minimum beperkt. Publiek en overige belangstellenden zijn niet bij de vergadering aanwezig. Uiteraard is het programma wel te volgen via de livestream van de gemeente en omroep LEOMiddelsé. Het quorum bestaat uit 22 raadsleden: zoveel als mogelijk fractievoorzitters aangevuld met overige raadsleden.

De raad zal ook gevraagd worden een aantal besluiten te nemen die aangemerkt zijn als hamerstuk. Daarbij moet gedacht worden aan maatregelen en besluiten om de economie en het werk in de gemeente op gang te houden. De onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen, worden gepubliceerd in iBabs en via de website.