Lion

Besluiten over begroting 2020

Publicatiedatum: 
11 nov 2019

Woensdag 13 november neemt de gemeenteraad besluiten over de programmabegroting 2020 van de gemeente. De eerste discussie over de besteding van het geld van de gemeente voor het volgend jaar was op maandag 4 november. De fracties dienen daarna vaak nog een aantal moties in waarin ze het college vragen de begroting op onderdelen aan te passen omdat ze het belangrijk vinden dat de aangedragen onderwerpen ook aandacht krijgen. Die moties komen woensdag aan de orde, het zijn er ongeveer 16. Wilt u weten welke moties zijn aangekondigd en of zij worden aangenomen door de gemeenteraad? U bent welkom om de vergadering te volgen via de livestream van de gemeente of via omroep LEOMiddelsé. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Alle stukken en moties voor de vergadering staan op onze site.