Lion het stadhuis in de lente

Bekendmaking van verkopen en voornemens tot verkoop van gemeentelijke onroerende zaken

Publicatiedatum: 
8 feb 2022

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij voorgenomen verkopen van onroerende zaken transparant moeten handelen, zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat deze ook in aanmerking komt om een koopovereenkomst te sluiten.

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden maakt hierbij bekend dat de gemeente Leeuwarden met betrekking tot de in bijgevoegde lijst opgenomen onroerende zaken koopovereenkomsten (zie onderaan dit artikel) is aangegaan of voornemens is deze aan te gaan. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Leon Lijzenga, ontwikkelmanager van Team Gebiedsontwikkeling van de gemeente, telefoon 14 058 en e-mail: leon.lijzenga@leeuwarden.nl

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot een onroerende zaak op de lijst, dient uiterlijk op 28 februari 2022 een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in deze verkooptrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn.

pdf Lijst met onroerende zaken (PDF, 154.98 KB)