Lion het stadhuis in de lente

1610 woningen Leeuwarden Oost duurzamer dankzij 20 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

Publicatiedatum: 
15 jul 2021
Goed nieuws! Het programma Leeuwarden Oost kan in de loop van 2022 beginnen met het verduurzamen van 1.610 particuliere woningen in de wijken Bilgaard, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen en de Vrijheidswijk en het verbeteren van de openbare ruimte voor het klimaat. Gemeente Leeuwarden ontvangt hiervoor ruim 20.5 miljoen euro van het Volkshuisvestingsfonds. Van de gemeente wordt gevraagd een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro bij te passen. Met de investering wil de gemeente een fysieke impuls geven aan het gebied Leeuwarden Oost. Dat wordt gezien als een eerste stap in het bredere programma voor stedelijke vernieuwing in dit deel van de stad.

Verduurzamen particuliere woningen

Het geld is voor het verduurzamen van 1.610 woningen in vier wijken van het gebied Leeuwarden Oost. Eigenaren en bewoners hebben vaak niet het geld om de maatregelen van isolatie, onderhoud en het verbeteren binnenklimaat uit te voeren. Deze eigenaren kunnen met een regeling 80% van de kosten voor verduurzaming vergoed krijgen. Van de ruim 1.600 woningen in particulier bezit gaat het om ongeveer 400 woningen van particuliere verhuurders. Hoe de regeling eruit komt te zien - en onder welke voorwaarden verhuurders een vergoeding voor verduurzaming kunnen krijgen - is nog niet bekend. De wijken kenmerken zich ten opzichte van de rest van Leeuwarden en grote gemeenten in Nederland door een gemiddeld lagere WOZ-waarde. Veel type woningen hebben momenteel energielabel E of lager. Het aandeel groen in de wijken is relatief laag.

De renovatie in de vier wijken gaat over:

  • verbeteren isolatiewaarde: gevelisolatie, isolerende beglazing, vloerisolatie en dakisolatie;
  • achterstallig onderhoud;
  • verbeteren binnenklimaat: verbeteren kierdichting en aanpassen ventilatiesysteem;
  • duurzaam verwarmen: woningen gereedmaken voor de aansluiting op het (aan te leggen) warmtenet.
  • Klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte

Daarnaast is er geld om klimaat adaptieve maatregelen uit te voeren in het gebied. De wijken Bilgaard, Vrijheidswijk en Oud-Oost hebben namelijk te maken met wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast hebben alle wijken in het gebied Leeuwarden Oost last van hittestress. Op veel plekken is het veel warmer dan in andere gebieden in de stad. Om dit aan te pakken, willen we gaan vergroenen in de wijken en bomen aanplanten om schaduw te maken Extra groen zorgt voor minder hitte en voor een plek waar het water bij hevige neerslag naartoe kan stromen.

Hoe gaat het nu verder?

Doel is dat de gemeente in de loop van 2022 kan beginnen met de uitvoering van de plannen. Het gaat om een grote opgave; de uitvoering vraagt een periode van tien jaar. Na deze zomer beginnen we met de voorbereidingen. Een eerste onderzoek van soorten woningen is gedaan. Deze inventarisatie werkt de gemeente na de zomer verder uit. Ook wil de gemeente gesprekken voeren met eigenaren en bewoners. Het is de bedoeling om eind 2021 een plan van aanpak klaar te hebben met daarin ook de fasering van de werkzaamheden. De gemeente moet ook een eigen bijdrage van bijna 9 miljoen euro regelen. Dat is 30% van de totale investering die nodig is.

Programma Leeuwarden Oost

Het 20-jarige programma Leeuwarden Oost zet zich in om de leefbaarheid van gebied Leeuwarden Oost in brede zin te verbeteren. Een integrale aanpak met sociale en fysieke maatregelen gericht op een betere kwaliteit van leven voor bewoners. Het programma draait om het verbeteren van het perspectief van mensen op het gebied van school, werk, gezondheid en wonen. Op dit moment wordt met bewoners en partners gewerkt aan de ambities voor het programma. Het is onderdeel van een landelijke wijkaanpak gericht op zestien kwetsbare gebieden die door het ministerie van BZK wordt voorbereid.

In het programma Leeuwarden Oost werken verschillende partners samen waaronder de gemeente, het onderwijs, de corporaties, huurdersorganisaties, het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties, zorgverzekeraar, zorg/welzijnsorganisaties, het veiligheidsdomein, de cultuur- en de sportsector, etc.