Lion het stadhuis in de lente

Lokale lasten calculator

Als u in de gemeente Leeuwarden woont, moet u belastingen betalen. Dit zijn de ‘lokale lasten’.

Hoe hoog deze voor u zijn?

Berekenen dit via de Lokale lasten calculator.