Lion het stadhuis in de lente

Locatieprofiel evenementen

Leeuwarden werkt voor een goede spreiding van evenementen met locatieprofielen. Deze zijn vooral bedoeld als hulpmiddel voor organisatoren van evenementen. Daarom worden in de
locatieprofielen naast praktische informatie, ook mogelijkheden en randvoorwaarden benoemd. Dit kunnen bijvoorbeeld voorwaarden zijn in aantal en frequentie van ‘soorten evenementen’.

Locatieprofielen zijn ook een belangrijk sturingsmiddel. Aan de ene kant op de kwaliteit en kwantiteit van evenementen en aan de andere kant op het beperken en binnen de perken houden van (negatieve) impact op de omgeving. De locatieprofielen hebben een dynamisch karakter. Er kunnen zich periodiek wijzigingen voordoen. Het profiel wordt dan aangepast.