Lion

Innovatiefonds 2018 - 2019

Het Innovatiefonds heeft als doel het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid in de gemeente Leeuwarden. Het fonds richt zich op projecten op het gebied van circulaire economie, watertechnologie, duurzame energie, agri-food en generieke innovatie.

Door het verlenen van een subsidie, lening of garantstelling helpt het Innovatiefonds bedrijven, maar ook kennisinstellingen, om kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.