Lion het stadhuis in de lente

Hulp voor organisaties en instellingen in Coronatijd

De Coronacrisis laat grote sporen na in onze samenleving en heeft ook grote gevolgen voor ondernemers, organisaties en instellingen. De gemeente Leeuwarden heeft deze crisis op verschillende manieren het hoofd proberen te bieden. De gemeente heeft in april 2021 een pakket aan stimuleringsmaatregelen ter waarde van € 13.318.000 vastgesteld om organisaties, instellingen en ondernemers een steun in de rug te kunnen bieden. In februari dit jaar is een nieuw pakket ter waarde van € 2.605.000 vastgesteld. De hierbij horende regelingen zijn op 15 maart vastgesteld. Op deze pagina vindt u meer informatie over de diverse regelingen van dit nieuwe pakket.