Lion

Het donker belicht

In het kader van het project ‘Het donker belicht’ worden in de gemeente Leeuwarden diverse lichtmasten uitgeschakeld.