Lion

Herziening deel bestemmingsplan Groene Ster

In de Groene Ster worden al meerdere jaren evenementen gehouden. De gemeente heeft tot nu toe gewerkt met omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan) om deze evenementen mogelijk te maken, want het bestemmingsplan biedt hiervoor geen ruimte. De gemeente wil evenementen in de Groene Ster blijven faciliteren en wil daarom het bestemmingsplan voor een deel aanpassen.

Evenementen Groene Ster

De gemeente wil evenementen blijven stimuleren en faciliteren in de Groene Ster. De reden hiervoor is onder andere dat evenementen laagdrempelig zijn en toegankelijk voor een breed publiek. Ook komen door de evenementen veel mensen in aanraking met cultuur en geven ze een impuls aan de Leeuwarder economie. De Groene Ster en de binnenstad hebben de grootste aantrekkingskracht op het houden van evenementen. Beide locaties zijn en blijven om die reden belangrijke evenementenlocaties.

Aanpassing bestemmingsplan

Om de festivals mogelijk te maken in de Groene Ster heeft de gemeente tot nu toe gewerkt met omgevingsvergunningen (afwijken bestemmingsplan). De opdracht aan de gemeente - mede door uitspraken van de rechter - is om het houden van evenementen goed te regelen via het bestemmingsplan zelf. In dit geval een gedeeltijke aanpassing (partiƫle herziening), omdat het bestemmingsplan Groene Ster grotendeels goed functioneert en nog redelijk recent is. Daarnaast omdat evenementen niet in het hele plangebied van de Groene Ster plaatsvinden.

Plan van aanpak

Een bestemmingsplanprocedure is een lange procedure. Ook is het een proces dat we zorgvuldig willen doorlopen om omwonenden, evenementenorganisaties en andere belanghebbenden een stem te geven. Hoe we dit willen doen staat in een plan van aanpak.

Evenementen 2018

Het aanpassen van een bestemmingsplan duurt zeker een jaar. Gevolg is dat de gemeente voor de evenementen en festivals in de Groene Ster in 2018 nog eenmaal een tijdelijke omgevingsvergunning moet verlenen. Hierbij houdt de gemeente rekening met de uitspraken van de rechter.

pdf Plan van Aanpak Partiele herziening Groene Ster (PDF, 411.92 KB)

pdf Kaart zoekgebied (PDF, 1.64 MB)

pdf Verslag bijeenkomst belanghebbenden 28 februari 2018 (PDF, 81.06 KB)