Lion

Niet eens met Gemeentelijke Belastingen? Bezwaar maken.

Bezwaar kunt u indienen als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of overige gegevens op het aanslagbiljet.

Neem altijd eerst telefonisch contact op met de gemeente Leeuwarden voordat u bezwaar indient. Dit kan via telefoonnumer 14058. Vaak komen we, in overleg met u, tot een oplossing. Wilt u daarna alsnog bezwaar indienen, dan kan dat op de volgende manieren: