Lion

Niet eens met Gemeentelijke Belastingen? Bezwaar maken.

Bezwaar kunt u indienen als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of overige gegevens op het aanslagbiljet.