Lion

Belasting niet betalen? Kwijtschelding aanvragen.

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Kunt u de belasting van de gemeente Leeuwarden niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding kunt u aanvragen als u rond moet komen van een bijstandsuitkering, studiefinanciering of een AOW-uitkering. Vraag daarom altijd kwijtschelding aan. Aanvragen kost weinig tijd en kan veel geld besparen.