Lion

Energiemixsessie

28 augustus 2019
19:00
22:00
Wat betekent de energieopgave voor Leeuwarden en hoe ziet een energie neutrale gemeente er landschappelijk uit?

Er wordt -naar verwachting vóór november van dit jaar- een voorstel aan de raad voorgelegd voor onze participatie en bijdrage aan een Regionale Energiestrategie voor Friesland (RES). De RES is een onderdeel van het Klimaatakkoord en zal de komende 3 jaar in belangrijke mate een rol gaan spelen. Om u inzicht te geven in wat dat kan betekenen wordt op 28 augustus een sessie gehouden waar u leert wat de gevolgen zijn van de keuzes die er te maken zijn op het gebied van duurzame energie. Aanmelden tot 21 augustus via: griffie@leeuwarden.nl