Lion het stadhuis in de lente

Eerste inschrijving in Nederland

Als u zich vanuit het buitenland voor het eerst vestigt in Nederland, dan moet u zich als inwoner laten inschrijven bij de gemeente. De gemeente verwerkt uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).