Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Collegeprogramma, begrotingen en jaarstukken.

Het begrotingsproces is de gang van zaken rond het gemeentebeleid en de inkomsten en uitgaven die daarbij horen. Het begrotingsproces bestaat uit 3 stappen: collegeprogramma, programmabegroting en jaarstukken.

Collegeprogramma

In het collegeprogramma 2018-2022 staan de plannen en afspraken voor de 4 jaar durende bestuursperiode. Het collegeprogramma krijgt jaarlijks zijn vertaling in de gemeentebegroting. Verantwoording over de plannen vindt plaats in de jaarstukken. In het online collegeprogramma leest u hier meer over. 

pdf Collegeprogramma 2018-2022 Nederlands (PDF, 5.49 MB)
  pdf Collegeprogramma 2018-2022 Fries (PDF, 5.51 MB)

Begroting en jaarstukken

In de begroting van de gemeente Leeuwarden leest u wat de gemeente het komend jaar wil bereiken, wat ze daar voor gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. Alle inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen staan in de gemeentebegroting. In de jaarstukken leest u wat de gemeente het afgelopen jaar heeft bereikt, wat ze daarvoor heeft gedaan en hoeveel dat heeft gekost. De gemeenteraad stelt de begroting meestal vast in november en de jaarstukken in juli.

pdf Begroting 2019 gemeente leeuwarden (PDF, 2.99 MB)   
  pdf Jaarstukken 2019 gemeente leeuwarden (PDF, 8.51 MB)
  pdf Begroting 2020 gemeente leeuwarden (PDF, 4.2 MB)
  pdf Begroting 2021 gemeente leeuwarden (PDF, 11.58 MB)