Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

College van burgemeester en wethouders

Het stadhuis waar het college b. en w. zitting heeft. 

Het college van b. en w. is het dagelijks bestuur van de gemeente.

In de gemeente Leeuwarden bestaat het college uit de burgemeester en 5 wethouders. Het college wordt ambtelijk terzijde gestaan door de gemeentesecretaris.Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille:Het college van b. en w. maakt plannen en beleid voor de gemeente. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de financiën en beslist of de plannen doorgaan. Daarnaast voert het college zelfstandig wetten en regelingen van het Rijk en de provincie Fryslân uit.

pdf Nevenfuncties college 2018-2022 - oktober 2019 (PDF, 80.97 KB)