Lion

College van burgemeester en wethouders

College van b. en w. 2019

Het college van b. en w. en de gemeentesecretaris

Het college van b. en w. is het dagelijks bestuur van de gemeente.

In de gemeente Leeuwarden bestaat het college uit de burgemeester en 5 wethouders. Het college wordt ambtelijk terzijde gestaan door de gemeentesecretaris.Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille:Het college van b. en w. maakt plannen en beleid voor de gemeente. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de financiën en beslist of de plannen doorgaan. Daarnaast voert het college zelfstandig wetten en regelingen van het Rijk en de provincie Fryslân uit.

pdf Nevenfuncties college 2018-2022 - februari 2019 (PDF, 88.09 KB)