Inhoudsopgave:

Naturalisatie

Wanneer is de naturalisatieprocedure voor u mogelijk?

 • U bent meerderjarig.
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd.
 • U kunt uw identiteit en nationaliteit bewijzen met geldige documenten.
 • U heeft de afgelopen 5 jaar, achter elkaar, in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba ingeschreven gestaan.
 • U bent ingeburgerd in de Nederland.

 

Meer uitleg vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Woont u in Leeuwarden en wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen?

Stuur een e-mail naar burgerzaken@leeuwarden.nl. Er wordt gekeken of dit mogelijk is voor u. Schrijf in uw mail:

 • Dat u een eerste gesprek voor een naturalisatie- of optieverzoek wilt.
 • Uw naam, geboortedatum en adres.

Misschien wordt er een afspraak gemaakt

Tijdens deze afspraak krijgt u informatie over hoe u Nederlander wordt en wat de gevolgen zijn van het afstand doen van uw oorspronkelijk nationaliteit.

De 1e afspraak is altijd een intake

Het naturalisatieproces wordt met u doorgenomen. En er wordt gekeken of het Nederlanderschap voor u mogelijk is. Samen met u wordt bepaald of er officieel aanvraag naturalisatie wordt gedaan.

Wat meenemen als u langskomt?

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Het verblijfsdocument wat u op dit moment heeft.
 • Uw geboorteakte, eventueel met legalisatie (meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Het bewijs van uw eerste aankomst in Nederland.
 • Een bewijs van inburgering. Bijvoorbeeld het diploma, inburgeringscertificaat of certificaat nieuwkomers.

Hoe gaat het verder?

De gemeente stuurt uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De koning neemt uiteindelijk de officiële beslissing. Dit duurt ongeveer 1 jaar.

Is uw verzoek tot naturalisatie goedgekeurd?

De gemeente Leeuwarden nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. U krijgt het naturalisatiebesluit. Het is verplicht om naar om naar deze ceremonie toe te gaan.

Optieprocedure

U kunt de Nederlandse nationaliteit sneller aanvragen door optie. Niet iedereen kan optie aanvragen.

Wilt u weten of dit voor u mogelijk is?

Ga naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Denkt u dat de optieprocedure voor u mogelijk is?

Stuur een e-mail naar burgerzaken@leeuwarden.nl. Wij nemen contact met u op. Schrijf in uw mail:

 • Dat u een eerste gesprek voor een naturalisatie- of optieverzoek wilt.
 • Uw naam, geboortedatum en adres.

Inburgeren voor nieuwkomers

Om in te burgeren moet u Nederlands leren spreken, luisteren, lezen en schrijven. Ook leert u hoe Nederlanders wonen en werken. Dat moet van de regering. Dat staat in de wet Inburgering.

Hoe ziet het programma om in te burgeren er uit?

Dit wordt uitgelegd in het volgende filmpje:

Moet u verplicht inburgeren?

U krijgt een brief van ‘Dienst Uitvoering Onderwijs’ (DUO). In deze brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Samen met uw contactpersoon van Vluchtelingenwerk meldt u zich aan.

Wilt u vrijwillig inburgeren?

Dat kan. Het is dan niet verplicht. U wilt het zelf. Bijvoorbeeld om te naturaliseren.

Wilt u (beter) Nederlands te leren lezen, schrijven en spreken?

Meld u gratis aan op via de website Alles is te leren.

Wilt u meer mensen ontmoeten en meedoen aan sociale- en culturele activiteiten?

Ga langs bij Sedrana. Meer informatie hierover vindt u op de website Stjoer.

Meer informatie of hulp nodig?

Wilt u meer informatie over inburgering?

Dit vindt u op de website Inburgeren.

Heeft u hulp nodig bij algemene vragen? Bijvoorbeeld over uw post, formulieren of zorg?

Neem contact op met uw Wijkteam.

Heeft u hulp nodig bij huisvesting, het starten van uw inburgering, participatie en integratie?

Neem contact op met Vluchtelingenwerk.

Heeft u vragen over uw asielaanvraag of verblijfsvergunning?

Neem contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wilt u iemand van de gemeente Leeuwarden spreken?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Kosten Naturalisatie en Optieprocedure

Kosten naturalisatie Bedrag
Naturalisatie Enkelvoudig (standaard) € 970,00
Naturalisatie Enkelvoudig (verlaagd) € 722,00
Naturalisatie Gemeenschappelijk (standaard) € 1238,00
Naturalisatie gemeenschappelijk (verlaagd) € 991,00
Meenaturaliserende minderjarige € 143,00
Kosten optieprocedure Bedrag
Optie Enkelvoudig € 206,00
Optie Gemeenschappelijk € 351,00
Mede opterende minderjarige € 23,00