Snel naar:

Gemeente Leeuwarden klimaatbestendig maken

Voor 2035 wil de gemeente ingericht zijn op de veranderingen in het klimaat.

Er zijn 3 doelen te behalen om de gemeente Leeuwarden klimaatbestendig te maken:

  • 65.000 m3 waterberging realiseren rondom gebieden waar wateroverlast is: Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes, plassen, etc. Het gaat om 21 hectare aan ‘knelpunten’ en dit is 1% van het stedelijk gebied van Leeuwarden.
  • Temperatuur in de stad omlaag: We willen de temperatuur in de stad in de zomer omlaag brengen door 10% extra schaduw te creëren op grote warme (versteende) oppervlakken. En we willen schaduweilanden van meerdere bomen aanleggen rondom kwetsbare functies zoals sportfaciliteiten, scholen en zorgcentra.
  • Droogte: In 2021 hebben we aanvullend onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van droogte in bebouwd gebied. Op basis van de uitkomsten zijn we op moment bezig met het bedenken van passende maatregelen.

Om de doelen te behalen zet de gemeente in op de volgende acties:

  • We werken samen met bewoners, bedrijven en partners: De openbare ruimte maar ook private gebieden moeten klimaatbestendig worden gemaakt. Hier is kennis, geld en een verandering in gedrag voor nodig. Alleen door samen te werken met bewoners, bedrijven en partners kunnen we de gemeente klimaatbestendig maken.
  • Geplande herinrichtingen en grootschalig onderhoud aan de openbare ruimte wordt klimaatadaptief: Waar een herinrichting en grootschalig onderhoud van de openbare ruimte al gepland staat, nemen we klimaatadaptatie mee in de ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het gemeentelijk water- en rioleringsplan (GRP). Als er geen onderhoud gepland staat, dan pakken we de meest acute klimaatknelpunten apart op.
  • Alle nieuwbouw wordt klimaatadaptief: Alle nieuwe gebouwen worden klimaatadaptief gebouwd. Dan hoeven zij op een later moment niet aangepast te worden. Dit doen we door in het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte onze gewenste klimaatbestendige inrichting mee te geven.

Meer informatie over klimaatadaptatie in de gemeente Leeuwarden vindt u hieronder: