Inhoudsopgave:

Moet ik een vergunning aanvragen?

Waarde-Cultuurhistorie of Gaaf gebied

In een bestemmingsplan staat of een sloot, waterloop, weg of gebied cultuurhistorisch waardevol is. Dit is aangegeven met ‘Waarde-Cultuurhistorie’ of ‘Gaaf gebied’. In die situaties mag u het landschap niet veranderen. U mag bijvoorbeeld geen sloot dempen of graven, of een weg of pad veranderen. Soms wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor vraagt u een ‘omgevingsvergunning uitvoeren van een werk‘ aan.

Meestal heeft u ook een watervergunning nodig

Neem hiervoor contact op met Wetterskip Fryslân.

Zijn er beschermde diersoorten en plantensoorten aanwezig?

Dan heeft u mogelijk te maken met de Wet natuurbescherming. Neem contact op met de Provincie Fryslân.

Kosten

Een omgevingsvergunning kost minimaal € 551,36. Hierbij gaat het om een omgevingsvergunning met deelactiviteit ‘Uitvoeren van een werk of werkzaamheden (aanleggen)’.

Wet- en regelgeving

  • Wet ruimtelijke ordening
  • Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.