Inhoudsopgave:

Wilt of kunt u niet digitaal melden?

Geef uw melding (anoniem) door via:

Voorbeelden van fraude

Het bewust verzwijgen van informatie om een uitkering,  Wmo-voorziening of Jeugdhulp te krijgen of te houden is fraude. Bijvoorbeeld:

  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen.
  • Samenwonen en dit niet doorgeven.
  • Niet de ondersteuning (inkomen of zorg) nodig hebben die wordt ontvangen.
  • Uren voor ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet declareren die niet gegeven worden.
  • Het niet opgeven van (extra) inkomsten.
  • Niet vertellen dat er extra vermogen is. Dit geldt ook voor vermogen in het buitenland.

Voorkom fraude. Geef veranderingen door!

U bent verplicht veranderingen door te geven. Dat noemen we Inlichtingenplicht. Geeft u geen of onjuiste informatie? Dan is dat mogelijk fraude.

Wijzigt uw persoonlijke situatie of uw inkomen? Of gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Geef dit binnen 7 dagen door.

Huisbezoek

Medewerkers van de gemeente kunnen bij u thuis komen om te controleren of uw gegevens kloppen. Zij beoordelen of de werkelijke situatie hetzelfde is als de informatie die u heeft gegeven.

Mag ik een huisbezoek weigeren?

Ja, dat mag. Soms kan dit wel gevolgen hebben voor een uitkering of ondersteuning die u krijgt.

Wordt een huisbezoek vooraf bekend gemaakt?

Niet altijd. Meestal melden we vooraf dat wij langs komen.

Wij kunnen ook langskomen zonder dit vooraf te melden. Dat doen wij als dit nodig is voor een juiste vaststelling van uw situatie.

Hoe wordt er gezorgd voor privacy?

De medewerkers laten een pas van de gemeente zien. Zo weet u dat zij echt van de gemeente zijn. Ook kunnen zij u vragen een legitimatiebewijs te laten zien. Dit is een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. De medewerkers vragen voor uw privacy of zij mogen binnenkomen. Zo hoeft het gesprek niet buiten bij de deur plaats te vinden. Daarna vertellen zij waarom ze bij u op huisbezoek zijn en wat ze gaan doen.

Moet ik de medewerkers binnenlaten?

Eerst wordt uw toestemming gevraagd. Deze toestemming geeft u door uw handtekening te zetten onder het formulier ‘Toestemming Huisbezoek’. De medewerkers nemen dit formulier mee. U mag het huisbezoek weigeren. Uw recht op een uitkering of noodzaak voor ondersteuning kan dan misschien niet vastgesteld worden. Dit kan betekenen dat uw aanvraag wordt afgewezen. Of uw uitkering of ondersteuning stopgezet of lager wordt.

Dit wordt in het huisbezoek aan u uitgelegd.

Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek?

U bent altijd zelf aanwezig bij een huisbezoek. De medewerkers vragen eerst uw toestemming voor alles wat zij gaan doen of aanraken. Het bezoek duurt vaak niet langer dan een uur.

Als de medewerkers het nodig vinden, kunnen zij vragen:

  • Of zij andere ruimtes van het huis mogen zien.
  • Om kasten of laden te openen en de inhoud te zien.
  • Om uw administratie of post in te zien.

Wat gebeurt er na een huisbezoek?

De resultaten van het huisbezoek nemen we mee in de beoordeling van uw (aanvraag voor een) bijstandsuitkering of ondersteuning. U krijgt de uitkomst van deze beoordeling.

Vragen of meer weten?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.