Inhoudsopgave:

Wilt of kunt u niet digitaal melden?

Geef dan uw melding (anoniem) door via:

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Voorbeelden van fraude

  • Het verzwijgen van informatie om een uitkering of Wmo voorziening te krijgen of te houden.
  • Het niet opgeven van (extra) inkomsten.
  • Niet vertellen dat er extra vermogen is. Dit geldt ook voor vermogen in het buitenland.
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen.
  • Samenwonen en dit niet doorgeven.

Voorkom fraude. Geef veranderingen door!

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen, of bijverdienen? Of gaat u op vakantie? Geef dit binnen 7 dagen door.

Dat u dit moet doen heet de ‘Inlichtingenplicht’. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Veranderingen voor bijstandsuitkering doorgeven’.

Huisbezoek

Er kunnen medewerkers van Sociale Zaken bij u thuis langskomen.

Waarom een huisbezoek?

U heeft een bijstandsuitkering. Of heeft een bijstandsuitkering aangevraagd en er misschien iets is gewijzigd in uw situatie.

Tijdens het huisbezoek controleren de medewerkers of de gegevens kloppen zoals u die heeft laten weten.

Mag ik een huisbezoek weigeren?

Ja, dat mag. Soms kan dit wel gevolgen hebben voor uw uitkering, of de aanvraag van een uitkering.

Wordt een huisbezoek vooraf bekend gemaakt?

Niet altijd. Vaak wordt tijdens een gesprek gezegd dat wij langs willen komen.
Maar als wij denken dat het nodig is, kunnen wij ook langskomen zonder dit vooraf te melden. Voor een juiste vaststelling van de situatie

Hoe wordt er gezorgd voor privacy?

De medewerkers laten een pas van de gemeente zien. Zo weet u dat zij echt van de gemeente zijn. Ook kunnen zij u vragen een legitimatiebewijs te laten zien. Dit is een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Daarna vertellen zij waarom ze er zijn en wat ze gaan doen. In verband met de privacy, vragen de medewerkers of zij binnen mogen komen. Zo hoeft het gesprek niet buiten bij de deur plaats te vinden.

Moet ik de medewerkers binnenlaten?

Eerst wordt uw toestemming gevraagd. Deze toestemming geeft u door uw handtekening te zetten onder het formulier ‘Toestemming Huisbezoek’. De medewerkers nemen dit formulier mee.
U mag het huisbezoek weigeren. Uw recht op uitkering kan dan misschien niet vastgesteld worden. Dit kan betekenen dat uw aanvraag wordt afgewezen, dat uw uitkering wordt stopgezet, of dat uw uitkering lager wordt.

Dit wordt voor het huisbezoek aan u uitgelegd.

Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek?

U bent altijd zelf aanwezig bij een huisbezoek. De medewerkers vragen voor alles wat zij gaan doen of aanraken, eerst uw toestemming. Het bezoek duurt vaak niet langer dan een uur.

Als de medewerkers het nodig vinden, kunnen zij vragen:

  • of zij andere ruimtes van het huis mogen zien. Dit mag alleen als u hiervoor toestemming geeft;
  • om kasten of laden te openen. Om de inhoud te laten zien;
  • om uw administratie of post in te zien.

Wat gebeurt en na een huisbezoek?

De resultaten van het huisbezoek worden meegenomen in de beoordeling van uw (aanvraag om een) bijstandsuitkering. Wij laten u dit weten.

Vragen of meer weten?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.