Snel naar:

Hoe dien ik een klacht in tegen het handelen door de gemeente

Wanneer u een andere klacht of melding heeft

Andere klachten of meldingen kunt u ook aan ons doorgeven. Daarmee kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Denk hierbij aan klachten en meldingen over:

Klachten over voorzieningen in het sociaal domein? Neem contact op met de zorgaanbieder. U kunt hierbij een beroep doen op het wijkteam of de cliëntondersteuner.

Hoe lang duurt de afhandeling van mijn klacht

De klacht moet binnen 6 weken afgehandeld zijn. Dit kan 1 keer met 4 weken worden verlengd. Als dat zo is, dan wordt u hierover geïnformeerd per brief.

Wie behandelt mijn klacht

De klachtenbemiddelaar van de gemeente Leeuwarden kijkt naar uw klacht en neemt contact op met de juiste ambtenaar, afdeling of instantie. De klachtenbemiddelaar lost niet zelf het probleem of conflict op. Zij bemiddelt tussen burger en de betrokken ambtenaar, afdeling of instantie.

Niet eens met de afhandeling van uw klacht?

Dan kunt u de Nationale Ombudsman om hulp vragen. Dit kan alleen als eerst de gemeente Leeuwarden uw klacht in behandeling heeft genomen en deze ook is afgehandeld.

Wet- en regelgeving

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Klachtenregeling Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.