Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal een klacht indienen?

  • Download het Klachtenformulier (PDF, 439.4 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.
  • Of bel naar 14 058.
  • Of kom persoonlijk langs op het Gemeentehuis.
  • Of schrijf een brief en stuur deze op naar de gemeente Leeuwarden.

Hoe lang duurt de afhandeling?

De klacht moet binnen 6 weken afgehandeld zijn. Dit kan 1 keer met 4 weken worden verlengd. Als dat zo is, ontvangt u een brief.

Niet eens met de afhandeling?

Vraag de Nationale Ombudsman om hulp. Dit kan alleen als eerst de gemeente Leeuwarden uw klacht in behandeling heeft genomen. De klacht moet al afgehandeld zijn.

Jaarverslag klachten

In het Jaarverslag klachten vindt u informatie over het klachtenoverzicht van 2022. En hoe wij omgaan met klachten.

Wet- en regelgeving

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Klachtenregeling Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.