Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal een klacht indienen?

  • Download het volgende formulier en vul in:
  • Bel naar 14 058.
  • Kom persoonlijk langs op het Gemeentehuis.
  • Schrijf een brief en stuur deze op naar de gemeente Leeuwarden.

Klacht over de openbare ruimte?

Wilt u een klacht over de openbare ruimte doorgeven? Dit heet geen klacht, maar is een melding. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Melding woon-, werk- en leefomgeving‘.

Hoe lang duurt de afhandeling?

De klacht moet binnen 6 weken afgehandeld zijn. Dit kan 1 keer met 4 weken worden verlengd. Als dat zo is, ontvangt u een brief.

Wie behandelt mijn klacht

De klachtenbemiddelaar van de gemeente Leeuwarden ontvangt uw klacht. Zij neemt contact op met de juiste ambtenaar, afdeling of instantie.

De klachtenbemiddelaar lost niet zelf het probleem of conflict op. Zij bemiddelt tussen u en de betrokken ambtenaar, afdeling of instantie.

Niet eens met de afhandeling?

Dan kunt u de Nationale Ombudsman om hulp vragen. Dit kan alleen als eerst de gemeente Leeuwarden uw klacht in behandeling heeft genomen, De klacht moet al afgehandeld zijn.

Jaarverslag klachten

In het Jaarverslag klachten vindt u informatie het klachtenoverzicht van 2022. En hoe wij omgaan met klachten.

Wet- en regelgeving

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Klachtenregeling Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.