Inhoudsopgave:

Één serieuze gegadigde

Door een uitspraak van de Hoge Raad moet de gemeente bij de uitgifte van grond gelijke kansen geven aan geïnteresseerden. Een selectieprocedure hoeft niet als vooraf vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één gegadigde voor de grond in aanmerking komt. De gemeente meent dat in dit geval de uitzonderingsregel zoals genoemde in het arrest van toepassing is en er sprake is van maar één gegadigde gelet om de volgende reden. De gemeente is van mening dat er in dit geval sprake is van maar één serieuze gegadigde, omdat de gegadigde eigenaar is van het aangrenzende perceel.

Niet eens met voornemen?

Iedere andere gegadigde die vindt dat hij ook voor dit recht in aanmerking zou moeten komen, dient binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie (14 februari 2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot deze zaak bij de rechtbank Noord-Nederland.

Vragen?

Vul het ‘Reactieformulier Grond en Vastgoed’ in. Het publicatienummer is: 2024-070399.