Inhoudsopgave:

Tender Unia west

Gevraagd wordt om een inschrijving voor de realisatie van een deellocatie in de buurtschap Unia in Leeuwarden. Voor dit buurtschap heeft de gemeenteraad van Leeuwarden het steden­bouwkundig plan, het bestemmingsplan en de welstandsrichtlijnen vastgesteld.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het plangebied wordt in juni 2024 bouw­rijp, inclusief nutsvoorzieningen, opgeleverd.

De ontwikkeling van de woningen moet voldoen aan de eisen die gesteld worden. Die leest u terug in alle documenten. Daarnaast wil de gemeente dat de woningen zo veel mogelijk circulair/biobased, klimaatadap­tief en natuurinclusief gebouwd worden.

De ontwikkeling van Unia vindt plaats in een aantal deelprojecten (blokken). Zie hiervoor figuur 1 in het Tenderdocument.

Bijlagen 1 tot en met 6 en nota van inlichtingen

In het Tenderdocument van Unia west vindt u op de laatste pagina bij hoofdstuk 13 een lijst met bijlagen. Hieronder vindt u een overzicht van deze bijlagen:

Vragen?

De vragen die worden gesteld tijdens de Tender worden beantwoord in de nota van inlichtin­gen. Deze wordt verstrekt aan de geïnteresseerden. Vermeld bij het indienen van uw plan het volgende zaaknummer: 2024-034255.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de Tender van Unia-west door het inschrijfformulier in te vullen.

Er wordt nadrukkelijk niet gevraagd om in dit stadium voorstellen in te dienen voor de daad­werkelijke bouwplannen, maar uitsluitend een schetsontwerp (situatie, bouwvlak) en een referentiewoning(en) welke wordt aangeboden.

Uw inzet ten aanzien van de selectiecriteria dient u aan de hand van de gevraagde berekenin­gen (MPG en materiaalgebruik) en toepasbaar op de aangeboden referentiewoning te overleg­gen. Ook dient u uw inspanningen ten aanzien van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie in de betreffende blokken uit te werken.

U kunt deze documenten per e-mail versturen naar info@dezuidlanden.nl.