Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Wurk oan de dyk

As de gemeente wurket oan de wei, it grien of as der earne in evenemint holden wurdt, is de wei soms tydlik ôfsletten foar ferkear.