Lion

Subsydzje Lytse produksjes kultuer

Organisearje jo yn de gemeente Ljouwert in kulturele aktiviteit? Jo kinne as lokale organisaasje, feriening of (amateur)keunstner in bydrage freegje foar in te organisearjen kulturele aktiviteit.