Lion

Rydbewiis

Foar it oanfreegjen of fernijen fan in rydbewiis meitsje jo in ôfspraak mei de gemeente of jo komme del op frije ynrin. Nei in wike helje jo it rydbewiis persoanlik ôf op it gemeentehûs. In rydbewys is almeast 10 jier jildich.

Rydbewizen dy't fan 26 maaie 2018 ôf útjûn wurde binne útrist mei in chip. Yn de takomst kinne jo mei dy chip ynlogge op DigiD. De Tsjinst Weiferkear (RDW) sil bekendmeitsje fanôf wannear't dy chip te brûken is.