Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Wizige iepeningstiden Gemeentehûs

Publication date: 
21 des 2020

Yn ferbân mei de feestdagen is it Gemeentehûs op de folgjende dagen ticht:

  • tongersdei 24 desimber fan 13:00 oere ôf (Krystjûn)
  • freed 25 desimber (Kryst)
  • tongersdei 31 desimber fan 13:00 oere ôf (Aldjiersdei)

Allinnich foar oerlêstmeldingen dy't ferbân hawwe mei de jierwiksel kinne jo oant 17:00 oere skilje mei telefoannûmer 14058 of in melding trochjaan fia social media (twitter, facebook en WhatsApp).

  • freed 1 jannewaris (Nijjiersdei)

Fan moandei 4 jannewaris ôf binne wy wer berikber.