Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Geheimhâlding persoansgegevens

Wolle jo dat de gemeente jo persoansgegevens net trochjout oan advokaten, ferienings en net-kommersjele bedriuwen? Jo kinne online geheimhâlding oanfreegje. Dit kinne jo dwaan foar josels en foar jo bern oant dy mearderjierrich binne.