Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Lûdsoerlêst ûntheffing

As jo bouleven, muzyk of oar lûd produsearje by in bedriuw of evenemint, moatte jo jo hâlde oan algemiene lûdsnoarmen.