Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Gebrûk iepenbiere romte

Wolle jo gebrûk meitsje fan de iepenbiere romte foar bygelyks in boukraan, kontener, reklameboerd of oare foarwerpen en bouwurksumheden? Dan ha jo mooglik in fergunning gebrûk iepenbiere romte nedich.