Lion

Bemiddeling nei wurk

De gemeente Ljouwert hâldt him dwaande mei it bemiddeljen fan Partisipaasjewet-doelgroep nei de arbeidsmerk. Binne jo wurkjouwer en wolle jo witte wat de mooglikheden binne om dy doelgroep in baan te bieden? Of falle jo sels ûnder dy doelgroep en wolle jo stipe by it finen fan wurk? Nim dan telefoanysk kontakt op mei de gemeetn Ljouwert.