Inhoudsopgave:

Waarom deze verandering?

De gemeente is al jaren verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Zo zorgt de gemeente er bijvoorbeeld voor dat de wegen droog blijven en het regenwater wordt afgevoerd. Wateroverlast en verdroging vragen om steeds meer maatregelen. Van deze maatregelen heeft iedereen voordeel. Daarom gaan in 2024 alle eigenaren/huurders van gebouwen een waterzorgtarief betalen. In de Infographic riool- en waterzorgheffing geven wij u meer uitleg.

Wie betaalt riool- en waterzorgheffing?

Meer informatie over de rioolheffing vindt u op de pagina rioolheffing.

Ontvangt u jaarlijks een aanslag voor de rioolheffing?

Dan ontvangt u in 2024 een aanslag met een riooltarief en een waterzorgtarief.

Ontvangt u jaarlijks geen aanslag voor de rioolheffing, maar bent u eigenaar of huurder van een gebouw?

Dan ontvangt u in 2024 een aanslag met alleen het waterzorgtarief.

Waarom moet ik riool- en waterzorgheffing betalen?

Riooltarief

U betaalt het riooltarief omdat u een rioolaansluiting heeft. Met de inkomsten uit het riooltarief betalen we het onderhoud en vervangen van de riolering. Zo zorgen we er voor dat u uw afvalwater altijd zonder problemen kunt aanbieden.

Waterzorgtarief

U betaalt het waterzorgtarief omdat iedereen voordeel heeft bij de maatregelen die de gemeente neemt om wateroverlast in de openbare ruimte te voorkomen. Door klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer. Door hevige buien kan de bereikbaarheid verslechteren. Het kan ook zorgen voor uitval van belangrijke functies zoals stroomvoorziening. De gemeente neemt maatregelen om wegen bereikbaar te houden en schade door wateroverlast te voorkomen. Denk hierbij aan het graven van meer sloten en vijvers, het aanleggen van regenwaterriolen of het maken van waterberging onder de rijweg of in groenstroken. Zo kunnen we overtollig water afvoeren en houdt iedereen droge voeten.

Hoeveel moet ik betalen?

Hoeveel u betaalt, heeft te maken met verschillende zaken. Het bedrag dat u moet betalen hangt er bijvoorbeeld van af of u huurder of eigenaar van een gebouw bent. Ook het type woning en uw waterverbruik hebben invloed.

Uitleg waterzorgtarieven

Voor zowel woningen als niet woningen bestaan de waterzorgtarieven uit een gebruikersdeel en een eigenarendeel.

 • Bent u eigenaar? Dan betaalt u het eigenaarsdeel. De hoogte van het tarief hangt af van de WOZ-waarde.
 • Bent u huurder? Dan betaalt u alleen het gebruikersdeel. Dit is een vast tarief.
 • Bent u eigenaar én gebruiker? Dan betaalt u zowel het gebruikersdeel als het eigenarendeel.

Uitleg riooltarieven woning

Voor een woning bestaat het riooltarief uit een gebruikersdeel en een eigenarendeel.

 • Bent u eigenaar? Dan betaalt u het eigenaarsdeel. De hoogte van het tarief hangt af van de WOZ-waarde van uw woning.
 • Bent u huurder? Dan betaalt u het gebruikersdeel. De hoogte van het tarief hangt af van het aantal mensen dat in uw huis woont.
 • Bent u eigenaar én gebruiker? Dan betaalt u zowel het eigenarendeel als het  gebruikersdeel.

Uitleg riooltarieven niet-woning

Voor een niet-woning bestaat het riooltarief uit een gebruikersdeel en een eigenarendeel. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld winkels, kantoren en fabrieken.

 • Bent u eigenaar van een niet-woning? Dan betaalt u het eigenaarsdeel. De hoogte van dit tarief hangt af van de WOZ-waarde van uw niet-woning.
 • Bent u huurder of gebruiker van een niet-woning? Dan hangt het tarief af van hoeveel drinkwater u verbruikt. Wij gebruiken hiervoor de drinkwatergegevens die ook Vitens u in rekening brengt. Ook als u geen directe aansluiting heeft op het riool, betaalt u toch een riooltarief. U betaalt dan het laagste tarief.

Hoe kan ik betalen?

U betaalt de riool- en waterzorgheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal in januari of februari. U kunt de riool- en waterzorgheffing op de volgende manieren betalen:

 • U machtigt de gemeente met een automatische incasso.
 • U vraagt een betalingsregeling aan.
 • U maakt het bedrag van de aanslag zelf naar ons over. De volgende gegevens heeft u nodig:
  • Rekeningnummer: NL10BNGH0285100343, ten name van Gemeente Leeuwarden.
  • Omschrijving: aanslagnummer en subjectnummer.

Betaalt u vanuit het buitenland?

Noteer het BIC nummer: BNGHNL2G. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voordat de betaling bij ons binnen is.

Wat gebeurt er bij verkoop of verhuizing?

Het object krijgt een andere eigenaar

Dit heeft geen gevolgen voor de riool- en waterzorgheffing van dat jaar. De persoon die op 1 januari eigenaar was, betaalt voor het hele jaar het eigenarendeel. De notaris verrekent het gedeelte voor de periode dat u geen eigenaar meer was. De hoogte van dat bedrag hangt af van het moment van verkoop.

De gebruiker verhuist

Verhuist u naar een plaats buiten de gemeente Leeuwarden? Dan hoeft u als gebruiker geen riool- en waterzorgheffing meer te betalen. Dit geldt vanaf het moment dat u verhuist en voor ieder object.

Niet eens met de aanslag riool- en waterzorgheffing?

Maak bezwaar via de Digitale Belastingbalie. Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken.

Kosten

Riooltarief eigenaar

Als % van de WOZ-waarde 0,00905%.

Waterzorgtarief eigenaar

Als % van de WOZ-waarde 0,01320%.

Riooltarief gebruiker

 • Woning-Eenpersoonshuishouden € 64,59.
 • Woning-Meerpersoonshuishouden € 96,88.
 • Niet-woning t/m 10 m3 waterverbruik € 73,09.
 • Niet-woning 11 t/m 250 m3 € 219,49.
 • Niet-woning:iedere volgende volle eenheid van 250 m3 waterverbruik € 219,49.
 • Recreatiewoning € 48,44.

Waterzorgtarief gebruik

 • Vast tarief € 12,39.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Gemeentewet

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Verordening Riool- en waterzorgheffing Leeuwarden