Inhoudsopgave:

Afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen

Afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en variabel (wisselend) bedrag.

Hoeveel u gaat betalen, hangt af van hoeveel en hoe vaak u restafval u inlevert. Door afval te scheiden, heeft u invloed op het wisselende bedrag. U betaalt minder, als u uw afval goed scheidt en minder restafval inlevert.

De bedragen vindt u op pagina Afvalstoffenheffing bij kopje ‘Kosten’.

Zwerfafval (Schone Buurtpas) en medisch afval

Meer informatie over het opruimen van zwerfaval en de Schone Buurtpas vindt u op pagina Zwerfafval opruimen in uw buurt.

Heeft u te maken met een chronische ziekte of een medische beperking? Heeft u daardoor extra medisch afval? Vraag een tegemoetkoming aan voor een deel van uw afvalstoffenheffing.

Kwijtschelding en het nieuwe afvalbeleid

Komt u voor kwijtschelding in aanmerking? Dan krijgt u dit jaar kwijtschelding voor het vaste bedrag.

Voor het wisselende bedrag is de kwijtschelding maximaal € 59,12. Door afval te scheiden heeft u invloed op het wisselende bedrag.

Heeft u voor een hoger bedrag afval aangeboden?

Dan krijgt u voor dit bedrag geen kwijtschelding. U moet dit dan zelf betalen. De rekening van het wisselende bedrag ontvangt u in 2024.

Vragen?

Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op website Goed terecht in Leeuwarden. Ook vindt u tips over het scheiden van afval.