Inhoudsopgave:

Wat gaat er veranderen?

In 2023 verandert de afvalstofheffing in onze gemeente. Afvalstofheffing is wat u betaalt om uw afval te laten verwerken.

Afvalstoffenheffing bestaat in 2023 uit 2 delen

Een vast bedrag en een variabel (wisselend) bedrag. Door afval te scheiden, heeft u invloed op het wisselende bedrag. U betaalt minder, als u uw afval goed scheidt en minder restafval inlevert.

De bedragen vindt u op pagina Afvalstoffenheffing bij kopje ‘Kosten’.

Hoeveel restafval levert u in?

Download de Omrin Afvalapp via de App Store of Play Store en maak een account aan. In deze app kunt u zien hoe vaak en hoeveel restafval u heeft ingeleverd.

Vanaf maart 2023 kunt u dit ook inzien via De Digitale Belastingbalie.

Medisch afval en zwerfafval

Informatie over het inleveren van medisch afval vindt u op pagina Tegemoetkoming medisch afval.

Informatie over het inleveren van zwerfafval vindt u op pagina Zwerfafval opruimen in uw buurt.

Kwijtschelding en het nieuwe afvalbeleid

Komt u voor kwijtschelding in aanmerking? Dan krijgt u dit jaar kwijtschelding voor het vaste bedrag.

Voor het wisselende bedrag is de kwijtschelding maximaal € 59,12. Door afval te scheiden heeft u invloed op het wisselende bedrag.

Heeft u voor een hoger bedrag afval aangeboden?

Dan krijgt u voor dit bedrag geen kwijtschelding. U moet dit dan zelf betalen. De rekening van het wisselende bedrag ontvangt u in 2024.

Vragen?

Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op website Goed terecht in Leeuwarden. Ook vindt u hier tips over het scheiden van afval.