Woning huren en verhuren

Woning huren en verhuren

In de gemeente Leeuwarden is voor iedereen een geschikte huurwoning te vinden. Zo zijn er senioren- en aanleunwoningen maar ook voor starters en studenten is voldoende woonruimte.

Inschrijven voor een kamer of huurwoning

U kunt zich bij de gemeente niet laten inschrijven voor een kamer of huurwoning. Dit doet u bij de verhuurder van de kamer of woning, een woningstichting, een makelaar of een particuliere verhuurder. Dit geldt ook voor anti-kraakwoningen.

Bijdrage in de kosten voor uw huur

U kunt in aanmerking komen voor huurtoeslag, een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Kamerverhuur mogelijk?

U hebt een omzettingsvergunning nodig als u een woning kamergewijs verhuurt aan meer dan twee bewoners. Wanneer en waar kamerverhuur mogelijk is, leest u in de gemeentelijke Huisvestingsverordening. De gemeente houdt een register van kamerverhuur- en kamerverkooppanden bij.

Meer weten over woningonderhoud of huurbescherming?

Wilt u meer informatie over woningonderhoud, woningverbetering, huurbescherming, huurgeschillen, de huurcommissie of de regels voor huurders en verhuurders? De Rijksoverheid geeft antwoord op vragen over huur en verhuur van kamers.

Alles over woning huren en verhuren

Monumenten in de gemeente Leeuwarden

Monument-informatiekaart en archeologie-informatiekaart

Op de monumenten-informatiekaart of de archeologie-informatiekaart van Leeuwarden vindt u of een gebouw, archeologische vindplaats of een andere onroerende zaak een beschermd monument is. Ook vindt u hier extra informatie, zoals in welk jaar het monument gebouwd is.

...lees meer

PvdA-vragen over financiële positie Elkien beantwoord

huurwoning

De media meldde dat de financiële positie van woningcorporatie Elkien onder druk staat. Elkien heeft een grote derivatenportefeuille die bij een rentedaling van 2 % een tekort van 119 miljoen euro veroorzaakt. Elkien kan een dergelijk groot tekort niet zelf aan. De PvdA-fractie is hier bezorgd over. Zij vroeg het college van burgemeester en wethouders onder andere of deze op de hoogte is van de situatie bij Elkien.

...lees meer

Groep Brakenhoff-vragen over sociale huurwoningen beantwoord

Vrijheidswijk

Berichten in de media meldden met enige regelmaat de financiële gevolgen van de maatregelen van het kabinet voor woningcorporaties. WoonFriesland heeft 9 januari 2013 aangekondigd zestig banen te schrappen en het bouwen van 600 tot 1000 geplande nieuwe huurhuizen niet uit te voeren. De Groep Brakenhoff-fractie is bezorgd over het nakomen van eerder gemaakte afspraken met de woningcorporaties. Zij vroeg het college van burgemeester en wethouders om opheldering.

...lees meer
Hoog contrast

Logo Drempelvrij