Onderwijs

Docent voor de klas

De gemeente Leeuwarden heeft als uitgangspunt dat geen enkel kind buiten de boot mag vallen. Iedere jongere tot 23 jaar volgt onderwijs, is aan het werk of doet een combinatie van werken en leren.

Scholen belangrijke voorziening

De gemeente ziet brede scholen als belangrijke voorzieningen in de ontwikkeling van kinderen. Deze scholen hebben ook een meerwaarde voor ouders en andere wijkbewoners. Een brede school is namelijk de plek waar meerdere organisaties voor opgroeiende kinderen onder één dak te vinden zijn, zoals kinderopvang, peuterspeelzaal en bibliotheek. Inmiddels is besloten om gespreid over de stad te komen tot een 10-tal Integrale Kind Centra waarin de ontwikkeling van kinderen nog breder wordt neergezet en waarbij scholen en instellingen vanuit één pedagogische visie werken.

Leeuwarden kennisstad

Met 30.000 MBO- en HBO-studenten is Leeuwarden de belangrijkste MBO- en HBO-stad van Noord-Nederland. Om Leeuwarden als kennisstad verder te versterken hebben gemeente en Provincie samen met de hogescholen de Kenniscampus Leeuwarden gerealiseerd.. De NHL Hogeschool en Stenden zijn daar gehuisvest en er is ruimte voor studentenhuisvesting, startende (student) bedrijven, sport- en fitnessvoorzieningen. Ook de Stichting Leeuwarden Studiestad is er te vinden. Om van Leeuwarden nog meer een kennisstad te maken, is het initiatief University Campus Fryslân (UCF) gestart. UCF is een academische netwerkorganisatie waarin samengewerkt wordt door de hogescholen, een 4-tal universiteiten (Delft, Groningen, Twente en Wageningen) en de kennisinstituten in de stad (Fryske Akademy, Wetsus, Waddenacademie, Dairy Campus) en met name ook met het bedrijfsleven. Academisch onderwijs (masters), onderzoek en overdracht daarvan naar de samenleving zijn van groot belang voor de stad en ommelanden. UCF en de aangesloten partijen werken voor deze regio kansrijke thema's uit: water, toerisme, meertaligheid, leefbaarheid, (groene) life sciences, duurzame energie.

'In korte tijd hebben we al veel bereikt', zegt een trotse Frans Zwarts (hoogleraar-bestuurder van UCF) op het tweede symposium van University Campus Fryslân in 2012. 'Oprichting van UCF belichaamt de vurige wens van de Friese samenleving om deel te blijven nemen aan de dynamische kennissector.' UCF staat nu op eigen benen als innovatieve academische netwerkorganisatie. Onderwijs en onderzoek hebben hun bedding in het natuurlijk laboratorium dat Frieland biedt. UCF wil samen met haar partners bijdragen aan het gebruik van nieuwe kennis in de samenleving. 

 

Alles over onderwijs

Elfde faculteit RUG naar Fryslân

Elfde faculteit RUG naar Fryslân

De provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden bereikten vrijdag 18 september gezamenlijk een principeakkoord over de oprichting van een vestiging van de RUG in Leeuwarden; de elfde faculteit. 

...lees meer

Jongeren maken kennis met programmeren tijdens eerste CoderDojo Leeuwarden

Op zaterdag 19 september jl. organiseerden Ziggo, Stichting Connect.frl en de gemeente Leeuwarden samen de eerste CoderDojo in Leeuwarden. Een CoderDojo laat jongeren tussen de 7 en 17 jaar op eenvoudige en speelse manier kennis maken met techniek en programmeren, websites en apps maken en nog veel meer.

...lees meer

Leerlingenvervoer

Het vervoeren van uw kind van en naar school is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van u als ouder, voogd of verzorger. Er zijn echter uitzonderingen waardoor u van het leerlingenvervoer gebruik kunt maken.

...lees meer
Hoog contrast