Belastingen en heffingen

Eurobiljet van € 10,00

Inwoners en bedrijven in de gemeente Leeuwarden ontvangen eind maart 2014 één of meer aanslagen gemeentelijke belastingen en heffingen. Hiermee betaalt de gemeente de kosten voor onder andere het ophalen van huisvuil, het aanleggen en onderhouden van rioleringen en het onderhouden van groen.

Welke gemeentelijke belastingen en heffingen zijn er?

 • Als burger betaalt u afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijk afval. Deze heffing geldt niet voor bedrijven.
 • Als eigenaar of gebruiker (huurder) van een woning en/of bedrijf betaalt u rioolheffingen voor de afvoer en zuivering van afval- en hemelwater.
 • Als eigenaar van een onroerende zaak (woning, winkel, kantoor) betaalt u onroerende-zaakbelastingen.
 • Als bezitter van één of meer honden betaalt u hondenbelasting voor het schoonhouden van uw leefomgeving en het creëren van uitlaatplekken.
 • U ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelastingen indien het parkeerkaartje of de vergunning ontbreekt, verlopen is of niet goed zichtbaar achter de voorruit is geplaatst.

De belastingtarieven kunt u raadplegen in de Tabel belastingtarieven.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.
Als u het niet eens bent met uw WOZ-beschikking verzoeken wij u eerst telefonisch contact met de gemeente op te nemen via 14 058. Daarna kunt u eventueel nog een bezwaarschrift indienen.

Aanvragen kwijtschelding 

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en weinig eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen.

Acceptgiro's worden in 2014 niet meer bij de aanslag gevoegd

Met ingang van het belastingjaar 2014 worden er door het team belastingen van de gemeente Leeuwarden geen acceptgiro's meer gevoegd bij de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Aanvragen betalingsregeling

Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet binnen de termijn van dertig dagen betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Gemeente machtigen voor automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen automatisch laten afschrijven van uw rekening. Hiervoor geeft u de gemeente een machtiging voor automatische incasso. U betaalt het totale bedrag dan in acht gelijke termijnen.

Digitale Belastingbalie

Met de digitale belastingbalie kunt u onder andere:

 • uw aanslag bekijken
 • uw beschikking bekijken
 • uw taxatieverslag bekijken en afdrukken
 • een kwijtscheldingsformulier aanvragen (voor als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft)
 • een bezwaarschrift indienen
 • uw betalingshistorie raadplegen
 • een betalingsregeling aanvragen
 • uw automatische incasso regelen
 • een hond aan- of afmelden
 • de status van de afhandeling van uw aanvragen raadplegen  

Vragen of informatie

Voor alle vragen of informatie over de aanslag of kwijtschelding kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Leeuwarden.

Alles over belastingen en heffingen

WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar!

WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar!

Niemand wil te veel betalen. Niet in de supermarkt, in de garage of bij de bakker en dus ook niet aan belastingen. Dat is logisch. Daarom is ‘gratis’ bezwaar maken tegen WOZ-waardes steeds meer in trek. Met slogans zoals hierboven adverteren diverse bureaus om dit ‘gratis’ voor u te doen. 

...lees meer

Gemeentelijke heffingen/WOZ 2014

Transvaalwijk

Bij circa 55.000 adressen in de gemeente Leeuwarden viel eind maart 2014 het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen 2014/WOZ-beschikking 2014 op de mat.

...lees meer

VerenigdLInks-vragen over gemeentelijke belastingen

Eind maart 2014 ontvingen alle inwoners van de gemeente Leeuwarden het aanslag biljet gemeentelijke belastingen. De VerenigdLinks-fractie heeft hierover een aantal vragen voor het college van burgemeester en wethouders.

...lees meer

Geen acceptgiro's meer bij de aanslag

Biljet van 10 euro

Met ingang van 2014 worden er door de gemeente Leeuwarden geen acceptgiro's verstuurd.

...lees meer
Hoog contrast

Logo Drempelvrij