Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen van de gemeente zoals een bestemmingsplan, kunt u inzien. Zo kunt u bijvoorbeeld toetsen of uw bouw- of verbouwplannen passen in het geldende bestemmingsplan.

Inzien ruimtelijke plannen

Hier kunt u ruimtelijke plannen van de gemeente Leeuwarden bekijken zoals bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en sommige omgevingsvergunningen.

Deze plannen kunt u daarnaast ook op een landelijke website bekijken.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe een perceel mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd.

Plan past niet in bestemmingsplan

Als uw (bouw)plan niet blijkt te passen in het bestemmingsplan, kunt u de gemeente om afwijking van het bestemmingsplan vragen. Soms is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Wilt u weten of uw verzoek kans van slagen heeft, neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Schade door bestemmingsplanwijziging

Als u vindt dat u schade hebt ondervonden door het aanpassen van een bestemmingsplan of het verlenen van een afwijking, dan kunt u de gemeente vragen om vergoeding van planschade.

Ruimtelijke plannen in procedure

Hier kunt u ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn inkijken. Deze plannen kunt u ook in het Stadskantoor bekijken.

Alles over ruimtelijke plannen

Studenten D’Drive kleuren bouwschutting poppodium

80 studenten van D’Drive van het Friesland College, school voor Creatieve Industrie en Pedagogisch Werk, namen dinsdag 16 december de schutting om de bouwplaats van het Harmoniekwartier onder handen. Met de street-art op de schutting  zetten de studenten een eerste zichtbare stap naar het creatieve broeinest, dat het nieuwe Poppodium voor Leeuwarden gaat worden. Zo volgen er meer in het bouwproces, dat - als alles vlot verloopt – aan het einde van de zomer is afgerond.

...lees meer

Kennisgevingen 2014

Kennisgevingen 2014

Elke woensdag maakt de gemeente Leeuwarden nieuwsitems, aankondigingen van informatiebijeenkomsten, bouwvergunningen, kapvergunningen en nog vele andere zaken bekend in de Huis aan Huis krant.

...lees meer

Ruimtelijke plannen in procedure

Stadskantoor

U kunt ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn, bekijken en er op reageren. Een ruimtelijk plan bepaalt wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. Voorbeelden zijn een bestemmingsplan, een wijzigingsplan en sommige omgevingsvergunningen. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. 

...lees meer

Vastgesteld bestemmingsplan Jirnsum-Sylsbrêge

Van 11 december 2014 tot en met 22 januari 2015 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Jirnsum-Sylsbrêge met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer
Hoog contrast

Logo Drempelvrij