Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen van de gemeente zoals een bestemmingsplan, kunt u inzien. Zo kunt u bijvoorbeeld toetsen of uw bouw- of verbouwplannen passen in het geldende bestemmingsplan.

Inzien ruimtelijke plannen

Hier kunt u ruimtelijke plannen van de gemeente Leeuwarden bekijken zoals bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en sommige omgevingsvergunningen.

Deze plannen kunt u daarnaast ook op een landelijke website bekijken.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe een perceel mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd.

Plan past niet in bestemmingsplan

Als uw (bouw)plan niet blijkt te passen in het bestemmingsplan, kunt u de gemeente om afwijking van het bestemmingsplan vragen. Soms is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Wilt u weten of uw verzoek kans van slagen heeft, neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Schade door bestemmingsplanwijziging

Als u vindt dat u schade hebt ondervonden door het aanpassen van een bestemmingsplan of het verlenen van een afwijking, dan kunt u de gemeente vragen om vergoeding van planschade.

Ruimtelijke plannen in procedure

Hier kunt u ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn inkijken. Deze plannen kunt u ook in het Stadskantoor bekijken.

Alles over ruimtelijke plannen

Kwaliteitsimpuls stationsgebied Leeuwarden

Impressie van nieuwe situatie met zicht vanuit station richting centrum

De omgeving voor het station in Leeuwarden ondergaat de komende jaren een metamorfose. De gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, NS en ProRail maakten samen een inrichtingsplan voor het gebied voor het station tot aan de binnenstad. Wethouder Henk Deinum en gedeputeerde Sietske Poepjes presenteerden dinsdag 3 februari de plannen. De bekroonde Spaanse kunstenaar Jaume Plensa onthulde het ontwerp voor een iconische fontein. De gemeenteraad van Leeuwarden neemt begin maart een besluit

...lees meer

Kennisgevingen 2015

Elke woensdag maakt de gemeente Leeuwarden nieuwsitems, aankondigingen van informatiebijeenkomsten, bouwvergunningen, kapvergunningen en nog vele andere zaken bekend in de Huis aan Huis krant..

...lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning realisatie 8 appartementen Grote Kerkstraat 27 en 29 te Leeuwarden.

Van 26 februari 2015 tot en met 8 april 2015 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van 8 appartementen op Grote Kerkstraat 27 en 29 te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer

Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Leeuwarden - Europaplein

Deze bekendmaking is alleen bedoeld om u te informeren. Burgemeester en wethouders delen mee dat de gemeente Leeuwarden het bestemmingsplan Leeuwarden - Europaplein wil gaan voorbereiden. Er liggen geen stukken ter inzage. U kunt hierover ook niet corresponderen.

...lees meer
Hoog contrast

Logo Drempelvrij