Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen van de gemeente zoals een bestemmingsplan, kunt u inzien. Zo kunt u bijvoorbeeld toetsen of uw bouw- of verbouwplannen passen in het geldende bestemmingsplan.

Inzien ruimtelijke plannen

Hier kunt u ruimtelijke plannen van de gemeente Leeuwarden bekijken zoals bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en sommige omgevingsvergunningen.

Deze plannen kunt u daarnaast ook op een landelijke website bekijken.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe een perceel mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd.

Plan past niet in bestemmingsplan

Als uw (bouw)plan niet blijkt te passen in het bestemmingsplan, kunt u de gemeente om afwijking van het bestemmingsplan vragen. Soms is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Wilt u weten of uw verzoek kans van slagen heeft, neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Schade door bestemmingsplanwijziging

Als u vindt dat u schade hebt ondervonden door het aanpassen van een bestemmingsplan of het verlenen van een afwijking, dan kunt u de gemeente vragen om vergoeding van planschade.

Ruimtelijke plannen in procedure

Hier kunt u ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn inkijken. Deze plannen kunt u ook in het Stadskantoor bekijken.

Alles over ruimtelijke plannen

Kennisgevingen 2014

Kennisgevingen 2014

Elke woensdag maakt de gemeente Leeuwarden nieuwsitems, aankondigingen van informatiebijeenkomsten, bouwvergunningen, kapvergunningen en nog vele andere zaken bekend in de Huis aan Huis krant.

...lees meer

Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 81 grondgebonden woningen aan de Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, Bonairestraat en Arubastraat te Leeuwarden.

Van 27 november 2014 tot en met 8 januari 2015 ligt de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 81 grondgebonden woningen aan de Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, Bonairestraat en Arubastraat te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer

Ruimtelijke plannen in procedure

Stadskantoor

U kunt ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn, bekijken en er op reageren. Een ruimtelijk plan bepaalt wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. Voorbeelden zijn een bestemmingsplan, een wijzigingsplan en sommige omgevingsvergunningen. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. 

...lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning realisatie 6 appartementen met bergingen, Verkorteweg 20, 20a t/m 20e te Leeuwarden.

Van donderdag 2 oktober 2014 tot en met woensdag 12 november 2014 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van 6 appartementen met bergingen, Verkorteweg 20, 20a t/m 20e te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer
Hoog contrast

Logo Drempelvrij