Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen van de gemeente zoals een bestemmingsplan, kunt u inzien. Zo kunt u bijvoorbeeld toetsen of uw bouw- of verbouwplannen passen in het geldende bestemmingsplan.

Inzien ruimtelijke plannen

Hier kunt u ruimtelijke plannen van de gemeente Leeuwarden bekijken zoals bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en sommige omgevingsvergunningen.

Deze plannen kunt u daarnaast ook op een landelijke website bekijken.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe een perceel mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd.

Plan past niet in bestemmingsplan

Als uw (bouw)plan niet blijkt te passen in het bestemmingsplan, kunt u de gemeente om afwijking van het bestemmingsplan vragen. Soms is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Wilt u weten of uw verzoek kans van slagen heeft, neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Schade door bestemmingsplanwijziging

Als u vindt dat u schade hebt ondervonden door het aanpassen van een bestemmingsplan of het verlenen van een afwijking, dan kunt u de gemeente vragen om vergoeding van planschade.

Ruimtelijke plannen in procedure

Hier kunt u ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn inkijken. Deze plannen kunt u ook in het Stadskantoor bekijken.

Alles over ruimtelijke plannen

Kennisgevingen 2014

Kennisgevingen 2014

Elke woensdag maakt de gemeente Leeuwarden nieuwsitems, aankondigingen van informatiebijeenkomsten, bouwvergunningen, kapvergunningen en nog vele andere zaken bekend in de Huis aan Huis krant.

...lees meer

Lokale bekendmakingen/-vergunningen

Dame met megafoon

De gemeente Leeuwarden maakt nieuwsitems, aankondigingen van informatiebijeenkomsten, bouwvergunningen, kapvergunningen en nog vele andere zaken bekend. U kunt aanvragen bekijken die de gemeente in uw naaste omgeving van plan is te verlenen of heeft verleend. Het gaat om kapvergunningen, bouwvergunningen, monumentenvergunningen en sloopvergunningen.

...lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning voor 2 zelfstandige appartementen Jan van Scorelstraat 61 Leeuwarden

Van 17 april 2014 tot en met 28 mei 2014 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van 2 zelfstandige appartementen in een bestaand pand aan de Jan van Scorelstraat 61 te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning voor opslagruimte en kantine op sportveld Wytgaard

Van 17 april 2014 tot en met 28 mei 2014 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor plaatsing van opslagruimte en kantine op het sportveld te Wytgaard met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer
Hoog contrast

Logo Drempelvrij