Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen van de gemeente zoals een bestemmingsplan, kunt u inzien. Zo kunt u bijvoorbeeld toetsen of uw bouw- of verbouwplannen passen in het geldende bestemmingsplan.

Inzien ruimtelijke plannen

Hier kunt u ruimtelijke plannen van de gemeente Leeuwarden bekijken zoals bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en sommige omgevingsvergunningen.

Deze plannen kunt u daarnaast ook op een landelijke website bekijken.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe een perceel mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd.

Plan past niet in bestemmingsplan

Als uw (bouw)plan niet blijkt te passen in het bestemmingsplan, kunt u de gemeente om afwijking van het bestemmingsplan vragen. Soms is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Wilt u weten of uw verzoek kans van slagen heeft, neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Schade door bestemmingsplanwijziging

Als u vindt dat u schade hebt ondervonden door het aanpassen van een bestemmingsplan of het verlenen van een afwijking, dan kunt u de gemeente vragen om vergoeding van planschade.

Ruimtelijke plannen in procedure

Hier kunt u ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn inkijken. Deze plannen kunt u ook in het Stadskantoor bekijken.

Alles over ruimtelijke plannen

Vastgesteld wijzigingsplan Beslingadyk 5, Friens

Van 25 september 2014 tot en met 6 november 2014 ligt het vastgestelde wijzigingsplan Beslingadyk 5, Friens met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning sloop supermarkt en aanleg parkeerterrein Gedempte Haven 4 te Grou

Van donderdag 2 oktober 2014 tot en met woensdag 12 november 2014 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor de sloop van een supermarkt en de aanleg van een parkeerterrein aan de Gedempte Haven 4 te Grou met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 81 grondgebonden woningen aan de Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, Bonairestraat en Arubastraat te Leeuwarden.

Van 2 oktober 2014 tot en met 12 november 2014 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de bouw van 81 grondgebonden woningen aan de Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, Bonairestraat en Arubastraat te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning realisatie 6 appartementen met bergingen, Verkorteweg 20, 20a t/m 20e te Leeuwarden.

Van donderdag 2 oktober 2014 tot en met woensdag 12 november 2014 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van 6 appartementen met bergingen, Verkorteweg 20, 20a t/m 20e te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

...lees meer
Hoog contrast

Logo Drempelvrij