Ligplaatsvergunning

Wilt u voor langere tijd een schip of woonboot in openbaar water in Leeuwarden aanleggen? Dan hebt u een ligplaatsvergunning nodig.

Ligplaatsen

De gemeente Leeuwarden heeft ongeveer 185 plekken aangewezen waar woonboten voor langere tijd mogen worden aangemeerd. Deze ligplaatsen staan genoemd in het "Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen."

Wachtlijst

Omdat er meer gegadigden zijn dan ligplaatsen, heeft de gemeente een wachtlijst. Ook zonder schip kunt u tegen betaling op de wachtlijst geplaatst worden.

Als er een ligplaats vrij komt

De gemeente meldt u op welke plaats u op de wachtlijst terecht komt. Zodra er een ligplaats vrijkomt, informeren wij u hierover. Als u een voorkeur hebt opgegeven, informeren wij u u alleen als de betreffende locatie vrij komt. Als u het aanbod accepteert, dient u het aanvraagformulier ligplaatsvergunning in te vullen. Het aanvraagformulier verstuurt u naar of levert u in bij de gemeente Leeuwarden.

Noordelijk deel (voormalig) Boarnsterhim

Voor ligplaatsen in het noordelijk deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim geldt een afwijkende wetgeving.

Kosten

  • Plaatsing op de wachtlijst kost € 52,28
  • Een ligplaatsvergunning kost € 111,33
  • Een tijdelijke ligplaatsvergunning kost € 55,68

Aanvraag

In uw aanvraag geeft u informatie over:

  • het vaartuig (tenzij u nog geen schip hebt)
  • de gewenste afmeerlocatie
  • de eventueel benodigde voorzieningen (gas, water, elektriciteit)

share
  • Leeuwarden
  • 24-04-2014
Hoog contrast

Logo Drempelvrij