Lion

Raadgevend Referendum 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vindt het raadgevend referendum voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. Bij het referendum stemt u 'voor' of 'tegen' op de vraag: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)?' De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Vanaf 21 februari tot en met 21 maart kunt u de wettekst ook verkrijgen op het gemeentehuis. Belangstellende kiezers mogen aanwezig zijn op de stembureaus gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt. Dus óók als na 21.00 uur de stemmen worden geteld.