Lion

Belastingcompensatie voor niet-woningen voor Leeuwarderadeel en Littenseradiel

Publicatiedatum: 
10 apr 2018
Het samengaan van Littenseradiel en Leeuwarderadeel met de gemeente Leeuwarden heeft gevolgen voor de hoogte van de aanslag gemeentelijke heffingen voor de bewoners en bedrijven van deze voormalige gemeenten.

Bedrijfspanden en niet-woningen

Met name voor bedrijfspanden en andere niet-woningen kan de aanslag voor 2018 flink hoger uitvallen dan men gewend was. Om deze plotselinge verhoging enigszins te vergoeden, heeft het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden een compensatieregeling vastgesteld voor 2018 t/m 2020. Dit houdt in dat het verschil tussen aanslag van 2017 en 2018 voor de helft wordt gecompenseerd, voor zover deze € 500 te boven gaat. Het gaat hierbij om het totaal van de onroerende-zaakbelastingen en rioolheffingen voor hetzelfde pand. Voor 2019 wordt 30% van het verschil gecompenseerd en voor 2020 15%. De compensatie wordt automatisch door de gemeente Leeuwarden verstrekt. Men hoeft daar niet zelf om te vragen. De verwachting is dat degene die voor compensatie in aanmerking komt, hiervan in april bericht krijgt.
De volledige regeling vindt u hier: compensatieregeling