Lion

Beroepschrift indienen

Als u als burger, bedrijf of instelling het niet eens bent met de beslissing van de gemeente Leeuwarden over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld aan welke instantie u het beroepschrift moet richten.

Uw beroepschrift moet u binnen 6 weken na verzending van de gemeentelijke beslissing op uw bezwaar indienen.