Lion

Openbaarheid WOZ waarde

De WOZ waarden van woningen zijn openbaar. De WOZ waarden kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket.

Inwoners van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel, die met ingang van 1 januari 2018 bij de gemeente Leeuwarden horen, kunnen hier de WOZ waarden inzien.