Lion

Kwijtschelding belasting

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. U kunt de kwijtschelding aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor.