Lion

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking Waardering onroerende zaken (WOZ).

De waardepeildatum van de WOZ-beschikking is 1 januari van het voorafgaande jaar.