Lion

Automatische incasso

Gemeentelijke belastingen kunt u via een automatische incasso betalen. U geeft de gemeente daarvoor een machtiging voor een automatische incasso (AIC).