Lion

Ofskrift boargerlike stân

By de gemeente kinne jo in ôfskrift (kopy) fan in akte oanfreegje. Tink derom dat jo it ôfskrift yn de goede gemeente oanfreegje.

DigiD is persoansbûn.