Het nut van bijen

Bij op zonnebloem

Bijen zijn hele nuttige dieren. Ze bestuiven landbouwgewassen, zoals appels en aardbeien. Zonder bijen zou de voedselproductie van de mens ernstig in de problemen komen. Meer dan de helft van de circa 350 bijensoorten in Nederland wordt op dit moment met uitsterven bedreigd en staat daarom op de Rode Lijst. De bij heeft dus dringend hulp nodig!

Wat doet de gemeente voor de bij?

De gemeente Leeuwarden zet zich in voor de bij en heeft daarom het convenant “Bijvriendelijk handelen” getekend.
De volgende acties zijn al ondernomen:
• sinds 1991 gifvrije onkruidbestrijding
• stimuleren biodiversiteit d.m.v. de heemtuinen
• aangepast  maaibeleid:  er wordt pas gemaaid als de bloemen zijn uitgebloeid
• verschillende locaties zijn ingezaaid met bijenvriendelijke planten
• het actieve vogelbeleid van de gemeente heeft een positief effect op bijen

Tips bijvriendelijk handelen

Als bewoner kunt u ook een steentje bijdragen aan het voortbestaan van de bij. De gemeente Leeuwarden heeft een lijst met tips opgesteld.
Daarnaast is er de folder "Leeuwarden een bijvriendelijke stad”.

Maar bijen kunnen toch steken?

Sommige mensen hebben liever geen bijen in de tuin, omdat ze bang zijn gestoken te worden. Bijen zijn echter niet agressief. Ze gebruiken hun angel alleen als ze in het nauw zitten, bijvoorbeeld als ze vastgepakt worden of vast komen te zitten in kleding. Het zijn vooral wespen die zomers overlast geven, omdat deze op zoete stoffen en daarom op mensen afkomen.

Bijen van dichtbij  bekijken

Wilt u bijen eens van dichtbij bekijken? Dat kan onder andere bij Bijenstal de Potmarge, in de tuin van het AOC te Leeuwarden. Deze bijenstal is iedere laatste zaterdag van de maanden mei t/m augustus geopend tussen 11:00 en 14:00 uur. Op bijgaande kaart vindt u een overzicht van alle bijenstallen in Leeuwarden.

Onderzoek

Studenten van het Van Hall Larenstein hebben, mede in opdracht van KBB en de Gemeente Leeuwarden onderzoek gedaan naar de biodiversiteit van bijen in deze gemeente. Ieder vanuit een eigen invalshoek. De onderzoeken zijn beschreven in verschillende deelrapporten:

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden over de bezige bijtjes? Meer informatie vindt u op de volgende websites:

Uw oordeel over deze pagina: Geen, Gemiddelde beoordeling: 4.6 (11 votes)
Hoog contrast